Листата на кандидатите за общински съветници

Коста Стоев кандидат за кмет на град Хасково