Петър Андреев

Петър Андреев

Роден е на 13 декември 1954 г. в Хасково. Средното си образование завършва в ТМТ „Тенчо Хубенов“ -Хасково, специалност „Електрообзавеждане на промишлени предприятия“.
Следва висше във ВМИ - Габрово, специалност „Технология на машиностроенето и металорежещите машини“.
 
През 1989 г. завършва ВИИ „Карл Маркс“ - София, специалност „Икономика, организация и управление на промишлеността“.
През 1992 г. придобива следдипломна квалификация по Маркетинг и мениджмънт от Стопанска камара на Австрия.
Трудовата му дейност започва в  ЗММ – Хасково през 1978 г. По-късно работи в „КБУ Д. Захариев“ в Хасково, след което отново се връща в ЗММ. В машиностроителното предприятие Петър Андреев е заместник директор, а после изпълнителен директор до 2014 г.
След това става директор „Дирекция инспекция по труда“ в Хасково.
От февруари 2019 г. е пенсионер. Женен е от 1978 година, има една дъщеря и двама внуци.

Листата на кандидатите за общински съветници