Нина Николова

Нина Николова

Нина Николова - магистър икономика и политология, специализация Финансов контрол.
Работата ми като мениджър в частна фирма ме научи на отговорност, лоялност и инидивидуален подход към конкретните казуси в ежедневието.
Работила съм като експерт по проекти свързани с трансгранично сътрудничество и като доброволец по проекти на младежки НПО.

Бях част от консултативния съвет към областния управител в продходния мандат, като представител на неправителствена организация. В ръководството на народно читалище повече от 10 години.

Мотивацията ми да завърша втората си магистратура - Полтически мениджмънт е пряко свързана с работата ми в БСП. От основателите на младежкото обединение в БСП.

Обичам да чета книги, предпочитам прекия контакт с хората. Важно е общинския съветник да бъде преди всичко “глас” на гражданите в общински съвет.

Листата на кандидатите за общински съветници