Иван Станчев

Иван Станчев

Роден на 1 юли 1959 година в Хасково, където живее и работи. 
Женен с 2 деца - дъщеря и син. Завършва средно образование в Математическа гимназия в Хасково със златен медал.  
Висше образование – инженер магистър във ВМЕИ София. Специалност „Стопанско управление“ във ВТУ “Св.Кирил и Методий“ и Висша школа за управление към МС на Република България – София със специалност „Мениджър“.
Отбива военната си служба в ШЗО при ВНВАУ “Г. Димитров“ - Шумен. Завършва политически курс в НШЗО „ Хр. Ботев“ - Плевен. 
През годините е работил в НПК “Млада гвардия“-Хасково, в Общинския комитет на БКП в града, в Окръжен комитет на ДКМС-Хасково, а по-късно в Централния и Областния комитет на ДКМС. Заместник генерален директор и управител в частни фирми, бил е зам.-областен управител на Хасково.
Член на БКП (БСП) от 1 юли 1977 г. Председател на Общински съвет на БСП - Хасково 3 мандата. Член и зам.-председател на Областния съвет на БСП - Хасково - 4 мандата. Член на НС на БСП – София в продължение на 3 мандата.
Член на училищни настоятелства в Хасково и председател на училищно настоятелство на СОУ “Климент Охридски“.
Член и президент на Ротари клуб „Хасково“. 
Общински съветник от БСП, 2 мандата председател на ПГ БСП. 

Листата на кандидатите за общински съветници