Антон Тодоров

Антон Тодоров

Роден през 1981г в Хасково. Завършил Образцов техникум по транспорт "Никола Й. Вапцаров", спец.
Електротехника на автомобилният транспорт. Завършва висше обрзование в УНСС, бакалавър по Счетовоство и контрол.
Защитена магистратура по спец. Данъчен и митнически контрол във ВСУ Черноризец Храбър.
Завършил с отличие колеж по Охрана и сигурност  Св. Георги Победоносец в гр. Стара Загора.
Умее да работи в екип и да работи за разрешаването на индивидуални и екипни задачи. 

Хоби: айкидо, пътувания, туризъм, книги. Харесва художествена литература, източна философия, рисуване, приложни изкуства.  

Листата на кандидатите за общински съветници