Стилияна Ангелова

Стилияна Ангелова

Родена е на 28 юни 1971 година. 
Завършва висше образование в СУ „Св. Климент Охридски“ в София и ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ със специалностите „Музикална педагогика“ и „Педагогика на обучението по техника и технологии“.
От 2009 г. досега работи като старши учител в начален и прогимназиален етап в ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ в Хасково и като старши учител по музика, технологии и предприемачество в същото училище.
Владее руски език. Пее, свири на цигулка, пиано и акордеон.

Листата на кандидатите за общински съветници