Соня Шопова

Соня Шопова

Родена през 1959 година в село Николаево /сега град/ в семейство на работници. Завършила Немска езикова гимназия в гр.Бургас, след това Висш Медицински Институт в гр.Пловдив. Започнала е трудовия си стаж, като участъков лекар в гр.Харманли.Била е участъков лекар в гр.Маджарово и седем години в кв.Бадема.

От 1998 година работи в МБАЛ - Хасково, като лекар в ревмокардиологичен кабинет. След полагане на изпит за специалност - "Кардиология" през 2000 година, започва работа в кардиологично отделение на МБАЛ - Хасково. Има специалност "вътрешни болести" и "Кардиология".

Има син и дъщеря. 

Листата на кандидатите за общински съветници